Commit 82c95339 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et (100%).

879 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 9f5bf31e
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Thunar\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-10-25 00:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-26 20:28+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-10-27 00:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-11-12 15:27+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr[1] "Kas oled kindel, et %u valitud faili\ntuleb jäädavalt kustutada?"
#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1074
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2227
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2226
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:219
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:238
#: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:302
......@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr "_Vaikimisi rakendus selle failitüübi jaoks"
#. add the "Ok"/"Open" button
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:296
#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1280
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:913 ../thunar/thunar-window.c:3754
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:913 ../thunar/thunar-window.c:3759
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:144
#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:437
msgid "_OK"
......@@ -861,7 +861,7 @@ msgstr "Omanik"
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:113
#: ../thunar/thunar-enum-types.c:113 ../thunar/thunar-statusbar.c:80
msgid "Size"
msgstr "Suurus"
......@@ -1527,27 +1527,34 @@ msgstr[0] "Ava valitud fail vaikimisi rakendusega"
msgstr[1] "Ava valitud failid vaikimisi rakendusega"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:868 ../thunar/thunar-list-model.c:1800
#: ../thunar/thunar-list-model.c:1811
#: ../thunar/thunar-list-model.c:1811 ../thunar/thunar-list-model.c:2815
#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1095
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "viide asukohta %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2645
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2666
#, c-format
msgid "%d file: %s"
msgid_plural "%d files: %s"
msgstr[0] "%d fail: %s"
msgstr[1] "%d faili: %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2653 ../thunar/thunar-size-label.c:448
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2672 ../thunar/thunar-size-label.c:449
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d fail"
msgstr[1] "%d faili"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2678 ../thunar/thunar-size-label.c:448
#, c-format
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d kaust"
msgstr[1] "%d kausta"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2659
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2684
#, c-format
msgid "0 items"
msgstr "0 kirjet"
......@@ -1557,65 +1564,60 @@ msgstr "0 kirjet"
#. * is between the message about the number of folders
#. * and the number of items in the selection
#. TRANSLATORS: string moved from line 2573 to here
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2671
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2696
#, c-format
msgid "%s, %s"
msgstr "%s, %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2750
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2785
#, c-format
msgid "%s, Free space: %s"
msgstr "%s, vaba ruum: %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2775
#, c-format
msgid "\"%s\": broken link"
msgstr "\"%s\": vigane viide"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2780
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2787
#, c-format
msgid "\"%s\": %s link to %s"
msgstr "\"%s\": %s viide asukohta %s"
msgid "Free space: %s"
msgstr "Vaba ruum: %s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2786
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2821
#, c-format
msgid "\"%s\": shortcut"
msgstr "\"%s\": otsetee"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2790
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2825
#, c-format
msgid "\"%s\": mountable"
msgstr "\"%s\" on haagitav"
msgid "\"%s\":"
msgstr "„%s“:"
#. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
#. content type
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2797
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2837
#, c-format
msgid "\"%s\": %s %s"
msgstr "\"%s\": %s %s"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2806
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2841 ../thunar/thunar-list-model.c:2846
#, c-format
msgid "\"%s\": %s"
msgstr "\"%s\": %s"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. TRANSLATORS: Try to come up with a short translation of "Original Path"
#. (which is the path
#. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
#. trash), otherwise the
#. * properties dialog width will be messed up.
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2816 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:417
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2861 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:417
msgid "Original Path:"
msgstr "Algne asukoht:"
#. append the image dimensions to the statusbar text
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2839
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2882
#: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:153
msgid "Image Size:"
msgstr "Pildi suurus:"
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2857
#: ../thunar/thunar-list-model.c:2901
#, c-format
msgid "Selection: %s"
msgstr "Valik: %s"
......@@ -2644,13 +2646,6 @@ msgstr "Arvutan hoolega..."
msgid "Calculation aborted"
msgstr "Arvutamine tühistatud"
#: ../thunar/thunar-size-label.c:449
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d fail"
msgstr[1] "%d faili"
#: ../thunar/thunar-size-label.c:450
#, c-format
msgid "%u item (%s, %s)"
......@@ -2669,152 +2664,180 @@ msgstr "(osa sisu pole loetav)"
msgid "Permission denied"
msgstr "Õigused puuduvad"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:361
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:360
msgid "Select _all Files"
msgstr "_Vali kõik failid"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:361
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:360
msgid "Select all files in this window"
msgstr "Vali kõik selles aknas nähtavad failid"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:362
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:361
msgid "Select _by Pattern..."
msgstr "_Vali mustri järgi..."
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:362
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:361
msgid "Select all files that match a certain pattern"
msgstr "Vali kindla mustriga kattuvad failid selles aknas"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:363
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:362
msgid "_Invert Selection"
msgstr "_Pööra valik"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:363
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:362
msgid "Select all files but not those currently selected"
msgstr "Vali kõik muud failid peale nende mis hetkel on valitud"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:364
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:363
msgid "U_nselect all Files"
msgstr "Eemalda kõikide failide valimi_ne"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:364
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:363
msgid "Unselect all files in this window"
msgstr "Eemalda kõikide failide valimine selles aknas"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:365
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:364
msgid "Arran_ge Items"
msgstr "_Järjestus"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:366
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:365
msgid "Toggle sort direction"
msgstr "Muuda sortimise suunda"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:366
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:365
msgid "Toggle Ascending/Descending sort order"
msgstr "Muuda sortimise järjekord kas kahanevaks või kasvavaks"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:367
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:366
msgid "By _Name"
msgstr "_Nime järgi"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:367
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:366
msgid "Keep items sorted by their name"
msgstr "Nime järgi sortimine"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:368
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:367
msgid "By _Size"
msgstr "_Suuruse järgi"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:368
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:367
msgid "Keep items sorted by their size"
msgstr "Suuruse järgi sortimine"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:369
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:368
msgid "By _Type"
msgstr "_Tüübi järgi"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:369
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:368
msgid "Keep items sorted by their type"
msgstr "Tüübi järgi sortimine"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:370
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:369
msgid "By Modification _Date"
msgstr "_Muutmisaja järgi"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:370
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:369
msgid "Keep items sorted by their modification date"
msgstr "Muutmisaja järgi sortimine"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:371
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:370
msgid "By D_eletion Date"
msgstr "_Kustutamise kuupäeva alusel"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:371
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:370
msgid "Keep items sorted by their deletion date"
msgstr "Kustutamise aja järgi järgi sortimine"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:372
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:371
msgid "_Ascending"
msgstr "_Kasvav"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:372
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:371
msgid "Sort items in ascending order"
msgstr "Kasvav järjestus"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:373
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:372
msgid "_Descending"
msgstr "_Kahanev"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:373
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:372
msgid "Sort items in descending order"
msgstr "Kahanev järjestus"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1591
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1590
msgid "Loading folder contents..."
msgstr "Kausta sisu laadimine..."
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2149 ../thunar/thunar-window.c:3577
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2148 ../thunar/thunar-window.c:3582
msgid "Failed to open the home folder"
msgstr "Kodukataloogi avamine ebaõnnestus"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2223
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2222
msgid "Select by Pattern"
msgstr "Vali mustri alusel"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2228
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2227
msgid "_Select"
msgstr "_Vali"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2241
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2240
msgid "_Pattern:"
msgstr "_Muster:"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2248
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2247
msgid "Examples:"
msgstr "Näited:"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2257
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2256
msgid "C_ase sensitive"
msgstr "Tõ_stutundlik"
#. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
#. invalid
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2626
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2625
msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
msgstr "XDS lähtefaili nimi on vigane"
#. display an error dialog to the user
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2816
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2815
#, c-format
msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
msgstr "URLi „%s” viite loomine ebaõnnestus"
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3205 ../thunar/thunar-window.c:3670
#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3204 ../thunar/thunar-window.c:3675
#, c-format
msgid "Failed to open directory \"%s\""
msgstr "Kataloogi „%s” avamine ebaõnnestus"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:80
msgid "Show size"
msgstr "Näita suurust"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:81
msgid "Size in bytes"
msgstr "Suurus baitides"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:81
msgid "Show size in bytes"
msgstr "Näita suurust baitides"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:82
msgid "Filetype"
msgstr "Faili tüüp"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:82
msgid "Show filetype"
msgstr "Näita faili tüüpi"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:83
msgid "Display Name"
msgstr "Kuvatav nimi"
#: ../thunar/thunar-statusbar.c:83
msgid "Show display name"
msgstr "Näita kuvatavat nime"
#: ../thunar/thunar-transfer-job.c:546
msgid "Comparing checksums..."
msgstr "Võrdlen kontrollsummasid..."
......@@ -3284,80 +3307,80 @@ msgid "Cancel search for files"
msgstr "Lõpeta failiotsing"
#. add the label with the root warning
#: ../thunar/thunar-window.c:810
#: ../thunar/thunar-window.c:811
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Hoiatus! Oled juurkasutaja õigustes ja võid oma süsteemi kahjustada."
#: ../thunar/thunar-window.c:2327
#: ../thunar/thunar-window.c:2332
msgid "Close tab"
msgstr "Sulge kaart"
#: ../thunar/thunar-window.c:2755
#: ../thunar/thunar-window.c:2760
#, c-format
msgid "Open the location \"%s\""
msgstr "„%s” kausta avamine"
#: ../thunar/thunar-window.c:3526
#: ../thunar/thunar-window.c:3531
msgid "Failed to open parent folder"
msgstr "Ülemise kausta avamine ebaõnnestus"
#: ../thunar/thunar-window.c:3645
#: ../thunar/thunar-window.c:3650
#, c-format
msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
msgstr "Kausta „%s” pole olemas. Kas tahad selle luua?"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3712
#: ../thunar/thunar-window.c:3717
msgid "Failed to browse the computer"
msgstr "Arvuti sirvimine ebaõnnestus"
#. display the "About Templates" dialog
#: ../thunar/thunar-window.c:3752
#: ../thunar/thunar-window.c:3757
msgid "About Templates"
msgstr "Mallidest"
#: ../thunar/thunar-window.c:3774
#: ../thunar/thunar-window.c:3779
msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
msgstr "Selles kaustas olevad failid ilmuvad „Loo dokument” menüüsse."
#: ../thunar/thunar-window.c:3781
#: ../thunar/thunar-window.c:3786
msgid ""
"If you frequently create certain kinds of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
"\n"
"You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
msgstr "Kui sa lood tihti sama tüüpi dokumente, kopeeri üks siia kataloogi. Thunar teeb sellest faili jaoks kirje „Loo dokument” menüüsse.\n\nSeejärel võid „Loo dokument” menüü alt selle valida ning sellest failist tehakse koopia töökataloogi."
#: ../thunar/thunar-window.c:3793
#: ../thunar/thunar-window.c:3798
msgid "Do _not display this message again"
msgstr "Ära _näita seda sõnumit uuesti"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3824
#: ../thunar/thunar-window.c:3829
msgid "Failed to open the file system root folder"
msgstr "Süsteemi juurkataloogi avamine nurjus"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3857
#: ../thunar/thunar-window.c:3862
msgid "Failed to display `Recent`"
msgstr "Hiljuti kasutatud failide kuvamine ei õnnestunud"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3890
#: ../thunar/thunar-window.c:3895
msgid "Failed to display the contents of the trash can"
msgstr "Prügikasti sisu näitamine ebaõnnestus"
#. display an error to the user
#: ../thunar/thunar-window.c:3923
#: ../thunar/thunar-window.c:3928
msgid "Failed to browse the network"
msgstr "Võrgu sirvimine nurjus"
#: ../thunar/thunar-window.c:4012
#: ../thunar/thunar-window.c:4017
msgid ""
"Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
"for the Xfce Desktop Environment."
msgstr "Thunar on kiire ja lihtne failihaldur\nXfce keskkonna jaoks."
#: ../thunar/thunar-window.c:5013
#: ../thunar/thunar-window.c:5018
msgid "Failed to launch search with Catfish"
msgstr "Otsingu käivitamine rakenduses Catfish ei õnnestunud"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment